Το πλήρες πρόγραμμα των τεχνικών σεμιναρίων της ANIP, μέχρι και το τέλος του 2019. Για δηλώσεις συμμετοχής, ερωτήσεις και διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας