ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

CONNEX ST-9400 BT          CONNEX SMART ST-9200

Από την ίδρυση της ANIP, τα διαγνωστικά εργαλεία αυτοκινήτων αποτελούν το κυρίαρχο προϊόν στη συνολική γκάμα προϊόντων της εταιρείας μας.