Συστήματα ADAS και ο αντίκτυπός τους στα συστήματα οχημάτων.

Οι τεχνολογίες ADAS (Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού), προσαρμοσμένες όλο και περισσότερο στα οχήματα που κυκλοφορούν, μπορούν να ανιχνεύουν ορισμένα αντικείμενα, να τα ταξινομούν, να ειδοποιούν τον οδηγό σε περίπτωση επικίνδυνων οδικών συνθηκών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβραδύνουν ή και να σταματούν το όχημα.

Τα πιο συνηθισμένα συστήματα ADAS βασίζονται πρωτίστως σε ένα σύνολο αισθητήρων: αισθητήρες υπερύθρων, κάμερας και ραντάρ. Έπειτα, υπάρχουν εξαρτήματα, όπως το ηλεκτρικό σερβοτίμονο, ο έλεγχος ηλεκτρονικής ευστάθειας, ο οποίος μπορεί να φρενάρει κάθε τροχό ξεχωριστά, και ο πλοηγός, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει τη διαδρομή μέσω Gps. Τέλος, υπάρχουν εφαρμογές λογισμικού που διαχειρίζονται όλα αυτά τα συστήματα.
Πρόκειται για ένα σύνθετο δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει πολλά συστήματα οχημάτων, τα οποία, ακόμη και σε περίπτωση τυπικών εργασιών συντήρησης, πρέπει να είναι επανακαλιμπραρισμένα ειδικά για να εξασφαλιστεί ότι το ADAS θα είναι πλήρως λειτουργικό.

Όταν απαιτείται συντήρηση
Το σύστημα ADAS πρέπει να καλιμπράρεται όποτε ένα σύστημα οχήματος, που συμμετέχει στη διαχείριση ADAS, υποβάλλεται σε συντήρηση.
Συνεπώς, και σε περιπτώσεις συχνών εργασιών σε γενικά συνεργεία:

  • Αντικατάσταση παρμπρίζ,
  • Παρεμβάσεις σε κάμερες/ ραντάρ,
  • Συγκρούσεις ή μικρο-συγκρούσεις (σχετικές με τη στάθμευση),
  • Παρεμβάσεις στο σασί του οχήματος (προφυλακτήρες),
  • Ισοστάθμιση οχήματος,
  • Αντικατάσταση ζαντών ελαστικών … και άλλα

Λύση CONNEX ADAS

Τα γενικά συνεργεία παρουσιάζουν κατά παράδοση δυσκολία στο να αποκτήσουν μεγάλο αριθμό ειδικών ταμπλό και στόχων για κάθε αισθητήρα που απαιτεί καλιμπράρισμα και για κάθε κατασκευαστή/μοντέλο αυτοκινήτου που εξυπηρετείται, εξαιτίας του μεγάλου κόστους επένδυσης και του χώρου που χρειάζεται να έχουν διαθέσιμο.

Αντίθετα, το CONNEX ADAS παρέχει ένα νέο σύστημα (πατέντα σε εκκρεμότητα) με περιορισμένο αριθμό ΣΤΟΧΩΝ (TARGETLESS), το οποίο μειώνει τους χρόνους διαδικασιών στο ελάχιστο.

Η όλη διαδικασία επαναπροσδιορίστηκε από το τμήμα Ε&Α της MAHLE Aftermarket, με την εξακρίβωση νέων και καινοτόμων τεχνικών λύσεων και λύσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες, σε σύγκριση με ό,τι είναι ήδη διαθέσιμο στο εμπόριο.

Το CONNEX βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος εξασφαλίζοντας άριστα, γρήγορα και δυναμικά αποτελέσματα. Το σύστημα μπορεί επίσης να ενημερώνεται και να ενσωματώνεται συνεχώς στα οχήματα που θα υιοθετήσουν προοδευτικά ένα ή περισσότερα συστήματα ADAS.