Τηλεφωνική Υποστήριξη (HOT LINE)

Από τους σημαντικότερους πυλώνες της εταιρείας μας και από τους ισχυρότερους λόγους που όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύονται χιλιάδες επισκευαστές, είναι η τεχνική υποστήριξη που προσφέρουμε στα συνεργεία με τους πλέον εξελιγμένους τρόπους.
Μέσω του ΗΟΤ LINE και με δυνατότητα διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων μέσω Remote Connection η ANIP βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε όλους τους συνεργάτες της σε Ελλάδα και Κύπρο με απόσταση… μίας κλήσης! Η έμπειρη τεχνική μας ομάδα επιλύει καθημερινά δεκάδες προβλήματα φροντίζοντας να κάνουν καλύτερη και ευκολότερη την καθημερινότητά σας.
Εργαζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας με αποτέλεσμα σύντομα να υπάρχουν διαθέσιμα ακόμη περισσότερα «εργαλεία» στα χέρια σας που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του συνεργείου σας!