ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΡΕΟΝ

Κύριο μέλημα της ANIP είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και η παροχή ανθεκτικών σταθμών A/C με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας χωρίς πρoβλήματα, καθιστώντας την καθημερινή εργασία ευκολότερη σε οποιοδήποτε συνεργείο οχημάτων. Βασικά χαρακτηριστικά των σταθμών A/C που διαθέτουμε είναι:

Πατενταρισμένη ΑΝΤΛΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ® με αυτόματη διαδικασία ανακύκλωσης

Σύστημα ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ με 100% εγγυημένη πλήρωση συστήματος, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή τη θερμοκρασία κινητήρα

Πατενταρισμένοι ταχυσύνδεσμοι ECO-LOCK® οι οποίοι εμποδίζουν τη διαρροή αερίου

Αυτόματη δοκιμή διαρροής των συνδέσμων

Κατανοητή βάση δεδομένων με μοντέλα οχημάτων, εύκολες ενημερώσεις μέσω USB stick

Οι σταθμοί A/C είναι εγκεκριμένοι από τους κατασκευαστές της Daimler Group (cars), Opel, GM και Toyota, καθώς και σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της VDA (Γερμανική Ομοσπονδία Βιομηχανίας Οχημάτων)